Ciastkarnia "DĄBER"
ul. Dąbrowszczaków 24
05-255 Stare Załubice
Tel. 0 22 761 75 05
Tel. 608-406-959
      602-432-418
mail: daber@daber.pl

KONTAKT

Ciastkarnia "DĄBER"

UL. Dąbrowszczaków 24
05-255 Stare Załubice

Tel. 0 22 761 75 05

e mail:ciastkarnia@daber.pl
e mail:daber@daber.pl

NIP 125-10-49-205